Witamy w PCPR
Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
czwartek, 16 listopada 2017 07:39

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszarów zdegradowanych w mieście Ełk poprzez aktywne włączenie społeczne i wsparcie rewitalizacji fizycznej części obszaru rewitalizacji „Śródmieście - Centrum” z przeznaczeniem na cele społeczne.

Celami szczegółowymi są - poprawa funkcjonalności usług społecznych dla obszarów dla mieszkańców obszarów zdegradowanych - obszaru Śródmieście – Centrum oraz zwiększenie dostępności do nowej infrastruktury zrewitalizowanego obszaru dla osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie.

Zakres prac modernizacyjno-adaptacyjnych obejmie:

  • adaptację strychu na pomieszczenia użytkowe (remont i wymiana warstw stropu i podłóg na poddaszu, przebudowa i wzmocnienie konstrukcji dachowej),

  • budowę ścianek dachowych i docieplenie stropodachu, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, prace elektryczne i sanitarne,

  • budowę wewnętrznego szybu windowego – przemurowanie ścian i otworów, w ścianach do przebudowy, przebicia stropów i wykonanie nadszybia i części klatki schodowej,

  • prace wymagane m.in. przepisami przeciwpożarowymi.

Inwestycja znacznie wpłynie na podniesienie liczby oraz dostępności świadczonych usług. Nowo powstałe sale do terapii indywidualnej, umożliwią indywidualne poradnictwo z pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym, co stanowić będzie niezwykle cenny element w procesie aktywizacji społecznej oraz zawodowej uczestników. Możliwość skorzystania z pomocy specjalistów, którzy będą dostępni wyłącznie dla osoby potrzebującej, zwiększy szansę na zmianę trudnej sytuacji życiowej. Organizacja spotkań treningowych przyczyni się do rozwoju kompetencji wychowawczych, społecznych, interpersonalnych, zawodowych beneficjentów PCPR-u oraz umożliwi integrację ze środowiskiem lokalnym.

Dofinansowanie projektu z UE: 902 149, 85 zł

Wartość projektu: 1 061 352, 77 zł

 

do pobrania

 

Poprawiony: czwartek, 16 listopada 2017 08:12
 
Dofinansowanie ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
czwartek, 02 listopada 2017 11:14

Uprzejmie informuję, że 30 listopada 2017 r. mija termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Realizacja wniosków nastąpi w przyszłym roku.

Zasady oraz warunki realizacji w/w zadań określa ustawa z dnia 27 sierpnia  1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 (Dz. U. z 2015 r. poz. 926).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 0-87 621-15-50 lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. J. Piłsudskiego 5, I piętro, pokój nr 3. Wnioski należy składać w siedzibie PCPR lub za pośrednictwem poczty.

 

WNIOSEK - pobierz

 
Ogłoszenie o wynikach z przeprowadzonego zapytania ofertowego - spot reklamowy PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
czwartek, 28 września 2017 12:48

OGŁOSZENIE O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk w związku z realizacją projektu pt. „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” informuje, iż w wyniku zakończonej procedury przeprowadzonej w formie zapytania ofertowego na wykonawcę zadania polegającego na na umieszczeniu spotu reklamowego na dwóch telebimach wybrano firmę „Super Sound Top Spot”, 19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 71A/5.

/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR w Ełku

 
Ogłoszenie o wynikach z przeprowadzonego zapytania ofertowego - materiały promocyjne PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
czwartek, 28 września 2017 12:45

OGŁOSZENIE O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk w związku z realizacją projektu pt. „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” informuje, iż w wyniku zakończonej procedury przeprowadzonej w formie zapytania ofertowego na wykonawcę zadania polegającego na wykonaniu i dostarczeniu materiałów promocyjnych wybrano firmę „MULTIEYE” Pracownia Reklamy, 19-300 Ełk, ul. Targowa 24.

/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR w Ełku

 
Ogłoszenie o wynikach z przeprowadzonego zapytania ofertowego - materiały biurowe PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
czwartek, 28 września 2017 12:40

OGŁOSZENIE O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk w związku z realizacją projektu pt. „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” informuje, iż w wyniku zakończonej procedury przeprowadzonej w formie zapytania ofertowego na wykonawcę zadania polegającego na zakupie i dostarczeniu materiałów biurowych wybrano firmę „SMART OFFICE”, 19-300 Ełk, ul. J. Słowackiego 1/3.

/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR w Ełku

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 2 z 29