Witamy w PCPR
Pilotażowy program "Aktywny samorząd PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator witryny   
piątek, 03 marca 2017 13:37

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" w 2017 roku- MODUŁ II

Druk wniosku do pobrania:

1. Druk wniosku

2. Załącznik 1

3. Załącznik 2

 

Poprawiony: piątek, 24 marca 2017 11:12
 
Aktywny samorząd w 2017 roku PDF Drukuj

 

 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2017 roku

 

Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku będzie dotyczyć następujących obszarów:

W ramach Modułu I:

 1. Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

 2. Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 3. Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

 4. Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 5. Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 6. Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

 7. Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

 8. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

 

Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie:

 

 1. Moduł I – od dnia 02 maja 2017 - do dnia 30 sierpnia 2017 r.

 2. Moduł II – od dnia 01 marca 2017 – 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),

 
Aktywny samorząd zmiana PDF Drukuj

 

pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2016 r.

 

Uwaga – wprowadzono zmiany w dokumencie pn. „Kierunki działań (…)” obowiązującym w 2016 roku.

zobacz..

 
PDF Drukuj
wtorek, 20 grudnia 2016 12:15

 

Ełk,dnia 20.12.2016 r.

 

 

Nabór uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego 2017

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż w chwili obecnej trwa nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego realizowanego w 2017 roku przez PCPR w Ełku, ul. Piłsudskiego 5. Program korekcyjno-edukacyjny jest skierowany do osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem swoich negatywnych emocji.

 

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne prowadzone są w celu:

 1. powstrzymania przed niekontrolowanymi zachowaniami, b?d?cymi skutkiem nieradzenia

  sobie z negatywnymi emocjami,

 2. rozwijania samokontroli i wspó??ycia w rodzinie,

 3. kszta?towania umiej?tno?ci w zakresie wychowywania dzieci,

 4. uznania swojej odpowiedzialno?ci za niew?a?ciwe zachowania wzgl?dem cz?onków rodziny,

 5. zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów prowadz?cych do niew?a?ciwych zachowa? wzgl?dem cz?onków rodziny,

 6. zdobycia umiej?tno?ci w?a?ciwego komunikowania si? i rozwi?zywania konfliktów,

 7. uzyskania informacji o mo?liwo?ciach podejmowania dzia?a? terapeutycznych.

 

Więcej…
 
"Biała Wstążka" 2016 PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator witryny   
środa, 23 listopada 2016 12:29

 

 

Za??cznik 1

Za??cznik 2

Poprawiony: środa, 23 listopada 2016 14:38
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 8 z 29