Drukuj

Wzory wniosków do pobrania – rodziny zastępcze:

 1. Wniosek o przyznanie świadczenia ma pokrycie kosztów utrzymania dziecka

 2. Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego
 3. Wniosek o przyznanie dodatku do zryczałtowanej kwoty
 4. Wniosek o przyznanie dodatku z tytułu niepełnosprawności dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej
 5. Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo

 6. Oświadczenie o dochodzie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej

 7. Oświadczenie o koncie bankowym
 8. Sprawozdanie dot. sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej

 9. Wytyczne dotyczące zasad przyznawania rodzinie zastępczej środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

Wzory wniosków do pobrania - wychowankowie:

 1. Oświadczenie o kontynuowaniu nauki

Wzory wniosków do pobrania – usamodzielnienie wychowanków:

 1. Indywidualny program usamodzielnienia wychowanka z rodziny zastępczej, placówki -opiekuńczo - wychowawczej
 2. ANEKSU do IPU

Wzory wniosków do pobrania 2017 - dla osób niepełnosprawnych:

 1. Likwidacja barier
 2. Sprzęt ortopedyczny
 3. Sprzęt rehabilitacyjny
 4. Turnus rehabilitacyjny