Witamy w PCPR
Nabór uczestników do programu korekcyjno - edukacyjnego 2018 PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
środa, 10 stycznia 2018 11:52

 

Nabór uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego

2018


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż w chwili obecnej trwa nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego, który będzie realizowany w 2018 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

Program korekcyjno-edukacyjny jest skierowany do osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem swoich negatywnych emocji.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne prowadzone są w celu:

 1. powstrzymania przed niekontrolowanymi zachowaniami, będącymi skutkiem nieradzenia

  sobie z negatywnymi emocjami,

 2. rozwijania samokontroli i współżycia w rodzinie,

 3. kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci,

 4. uznania swojej odpowiedzialności za niewłaściwe zachowania względem członków rodziny,

 5. zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów prowadzących do niewłaściwych zachowań względem członków rodziny,

 6. zdobycia umiejętności właściwego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów,

 7. uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.


Uczestnictwo w zajęciach grupowych oraz konsultacje indywidualne dają możliwość nauczenia się skutecznych sposobów kontrolowania negatywnych emocji oraz właściwego ich wyrażania.

Udział w zajęciach może pomóc w uzyskaniu większej świadomości własnych emocji i zachowań.

Uczestnictwo w zajęciach może pomóc w budowaniu lepszych relacji pomiędzy członkami rodziny.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w programie zapraszamy do kontaktu z koordynatorem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Panią Katarzyną Matysiak,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk, pok. 5

(wejście od podwórka), tel. 87-621-15-50.

 

Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego trwa nieprzerwanie przez cały rok

Uczestnictwo w zajęciach w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego jest BEZPŁATNE!

Wszystkich mieszkańców Powiatu Ełckiego bardzo serdecznie zapraszamy

do skorzystania z naszej oferty i zgłaszanie się do

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

 
Infromacja o wynikach naboru na stanowisko pedagog PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
czwartek, 04 stycznia 2018 12:00

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

na stanowisko PEDAGOG

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Renata Luty.


UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

W dniu 3 stycznia 2018 r. rozpatrzono nabór na ww. stanowisko pracy. Wpłynęły dwie oferty aplikacyjne, obydwie spełniały wymogi formalne. Pani Renata Luty posiada fachową wiedzę oraz umiejętności i zdobyte doświadczenie zawodowe, które gwarantują rzetelne wykonywanie obowiązków.

/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR w Ełku

Ełk, dnia 3 stycznia 2018 r.

 
27-29.12.2017 r. - Dni Otwarte Ośrodka Adopcyjnego w Ełku PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
czwartek, 14 grudnia 2017 07:25

"27-29.12.2017 r. w godzinach 8.00 - 15.30 Filia Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Ełku organizuje DNI OTWARTE. Zapraszamy osoby pragnące skorzystać z pośrednictwa i pomocy ośrodka adopcyjnego w przysposobieniu dziecka. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 87 621 38 25 lub pisząc na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Ośrodek mieści się w Ełku przy ul. Słowackiego 15a, nad sklepem z butami. ZAPRASZAMY

 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pedagoga PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
poniedziałek, 11 grudnia 2017 07:51

OGŁOSZENIE O NABORZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko PEDAGOGA

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika;

 2. posiadane kompetencje do przeprowadzania diagnozy pedagogicznej

 3. doświadczenie zawodowe min. 5 lat pracy z rodziną i dzieckiem;

 4. znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa, w szczególności ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego,

 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 7. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej ,

 2. predyspozycje osobowościowe: otwartość, komunikatywność, samodzielność, rzetelność, terminowość, kreatywność,

 3. dyspozycyjność,

 4. dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków

 5. znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych podopiecznych pieczy zastępczej, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych w celu określenia przyczyn niepowodzeń oraz wspierania mocnych stron;

 2. diagnozowanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju podopiecznych;

 3. współpraca z Zespołem pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi oraz prowadzącymi placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego;

 4. udzielanie skutecznej pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących specyficznych zmian rozwojowych, zagrożeń, potrzeb oraz zjawisk niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie powiatu;

 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy podopiecznym.

4. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny i CV.

 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 3. Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe.

 4. Kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje (specjalizacje, szkolenia, studia podyplomowe itp.)

 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym przestępstwa skarbowe.

 7. Oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2016 r. poz. 922./

 

5. Forma zatrudnienia:

Umowa zlecenie


6. Forma i termin składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk, do dnia 27.12.2017 r. do godz. 15.00 w sekretariacie PCPR osobiście lub przesłać na powyższy adres pocztą (decyduje data wpływu do PCPR) z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko pedagoga ”.

 

7. Inne informacje

 1. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

 2. Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną w ciągu dwóch tygodni powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 3. Oferty kandydatów, które nie spełnią wymagań formalnych zostaną odrzucone i zniszczone po zakończeniu procesu naboru.

 4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata

 5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej PCPR

 6. Dodatkowych informacji udziela Dyrektor PCPR Iwona Nowakowska – tel. 87 621 15 50

 
Kampania "Biała Wstążka" 2017 PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
środa, 22 listopada 2017 07:27

25 listopada, już po raz piąty w Ełku, wystartuje kampania społeczna „Biała Wstążka” - STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET, która potrwa od 25 listopada do 10 grudnia,kiedy to obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. To największa na świecie akcja, będąca symbolem sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet. Została zapoczątkowana w 1991 r. w Kanadzie i prowadzona jest w 55 krajach świata.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku jak co roku aktywnie uczestniczy w kampanii „Biała Wstążka”. Dzień 2 grudnia 2017 r. będzie „Dniem Otwartych Drzwi” w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie będzie sprawował dyżur w godzinach od 10:30 do 14:00 w pokoju nr 5 w piwnicy budynku (wejście z drugiej strony budynku).

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku w dniu 27 listopada 2017 r. rozdawać będą białe wstążki. Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

W dniu 07 grudnia 2017 r. swoją prelekcję nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wygłosi sędzia w stanie spoczynku p. Anna Maria Wesołowska. Prelekcja dla młodzieży powyżej 15 roku życia odbędzie się w godzinach od 12:00 do 14:00 w Auli Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Ełku przy ul. Grunwaldzkiej 1.

Prelekcje dla rodzin zastępczych, opiekunów oraz rodziców biologicznych odbędą się w godzinach 17:00 do 19:00 w Auli Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Ełku przy ul. Grunwaldzkiej 1.

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy przyjmuje p. Katarzyna Matysiak w godz. 7:00-15:00 (więcej informacji pod nr tel. 87 621 15 50).

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 29