Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo  w powiecie ełckim w latach 2016 - 2017” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Harmonogram wsparcia

w projekcie